EU Projekti

                                                                  

  Ovaj projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 1.       Naziv projekta

Nabava opreme za realizaciju kreativne fotografske i audiovizualne djelatnosti tvrtke Paradiso j.d.o.o.

 2.       Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren na nabavu neophodne opreme za razvoj fotografske i audiovizualne     djelatnosti s tržišnom orijentacijom na izradu produkta za podizanje kvalitete online vizualne prezentacije poslovnih subjekata, pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnostima pružanja usluga smještajnih kapaciteta, ponude agroturizama kao i ostalim subjektima uslužnih djelatnosti primarno na području Dubrovačko-neretvanske Županije. S obzirom da je turistička djelatnost jedan od glavnih generatora prihoda na području Dubrovačko-neretvanske Županije, analitičkim pristupom i pregledavanjem turističke ponude i izgleda prezentacije subjekata navedenih djelatnosti na internet portalima utvrđeno je da postoji prostor za poboljšanje ukupnog vizualnog dojma koji se u prvom redu odnosi na kvalitetu fotografskih i audiovizualnih materijala.

 3.       Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Kao rezultat realizacije projekta stvaraju se osnovni uvjeti za razvoj konkretne profitabilne djelatnosti koja u operativnom smislu sadrži sljedeće korake;

- analizu potencijalnih klijenata i njihovih djelatnosti

- izrada i distribucija promotivnih materijala prema ciljnim skupinama uglavnom putem elektroničke pošte i društvenih mreža

- ugovaranje paketa usluga koji se može odnositi na isključivo fotografske aktivnosti, isključivo audiovizualne aktivnosti ili sublimirano kao jedinstveni paket usluga.

Provedba aktivnosti se sastoji od uredskog i terenskog rada. S obzirom na specifične uvjete pod kojima se poslovna aktivnost treba realizirati i koji ovise i o vanjskim čimbenicima (vremenske prilike), realizacija ima svoju konkretnu komercijalnu fazu koja se sastoji od prezentacije usluge potencijalnim korisnicima, ugovaranje termina sastanka, izračun cijene koštanja koja varira od objekta do objekta s obzirom na veličinu i količinu prezentiranog materijala te naknadnog terenskog rada koji obuhvaća konkretan posao snimanja materijala.
Konačan cilj provedbe projekta je etabliranje tvrtke u segmentu foto i audiovizualne djelatnosti te porast bruto prihoda na godišnjoj razini.

4.       Ukupna vrijednost projekta iznosi 62 000 KN

5.       Razdoblje provedbe projekta : 1.2.2018.-1.5.2018.

6.       Kontakt osoba : Mario Prižmić, +385 (0) 91 601 2239                                         

Poveznice : www.strukturnifondovi.hrhttp://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779